Reklam Abone Destek Knye Ana Sayfam Yap Favorilere Ekle letiim
 Abone Ol  |  ifre Hatrlat
 
 
     

Silopide Obezite Stand Kuruldu

rnak l Salk Mdrlne bal Halk Sal Hizmetleri Bakanl personelleri tarafndan Silopi Devlet Hastanesi'nde stant kuruldu. Vatandalara Obezite ve Diyabet konularnda bilgilendirmeler yaplarak brorler datld.

15 Austos 2018  
 
silopide-obezite-sti-kuruldu
 

rnak l Salk Müdürlüüne bal Halk Sal Hizmetleri Bakanl personelleri tarafndan Silopi Devlet Hastanesi'nde stant kuruldu. Vatandalara Obezite ve Diyabet konularnda bilgilendirmeler yaplarak broürler datld.

Obezite günümüzde gelimi ve gelimekte olan ülkelerin en önemli salk sorunlar arasnda yer almaktadr. Obezite genel olarak bedenin ya kütlesinin yasz kütleye orannn ar artmas sonucu boy uzunluuna göre vücut arlnn arzu edilen düzeyin üstüne çkmasdr. Bilindii üzere beslenme; anne karnnda balayarak yaamn sonland ana kadar devam eden yaamn vazgeçilmez bir ihtiyacdr. nsann büyümesi, gelimesi, salkl ve üretken olarak uzun süre yaamas için gerekli olan besin öelerini yeterli ve dengeli miktarda alp vücutta kullanabilmesidir. Karn doyurmak, açl bastrmak, cannn çektii eyleri yemek veya içmek deildir. Günlük yaamda bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuu, genç, yal, içi, sporcu, kalp-damar, eker, yüksek tansiyon hastal, solunum yolu bozukluklar vb.) yaa, cinsiyete, yapt ie, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalk durumuna göre deien günlük enerjiye ihtiyac vardr. Salkl bir yaam sürdürmek için, alnan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulmas gerekmektedir. Yetikin erkeklerde vücut arlnn %15-18'i, kadnlarda ise %20-25'ini ya dokusu oluturmaktadr. Bu orann erkeklerde %25, kadnlarda ise %30'un üstüne çkmas obeziteyi oluturmaktadr. Günlük alnan enejjinin harcanan enerjiden fazla olmas durumunda, harcanamayan enerji vucutta ya olarak depolanmakta ve obezite oluumuna neden olmaktadr. Buna paralel olarak, günümüz teknolojisindeki gelimeler, yaam kolaylatrmakla birlikte, günlük hareketleri önemli ölçüde snrlamtr. Anlalaca üzere obezite; besinlerle alnan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olmas ve fazla enerjinin vücutta ya olarak depolanmas (%20 veya daha fazla) sonucu ortaya çkan, yaam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalk olarak kabul edilmektedir. Dünya Salk Örgütü (DSÖ) tarafndan da obezite, sal bozacak ölçüde vücutta ar ya birikmesi olarak tanmlanmtr.

Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açklanamamakla birlikte ar ve yanl beslenme ve fiziksel aktivite yetersizlii obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yansra genetik, çevresel, nörolojik,fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilikili olarak obezite oluumuna neden olmaktadr. Tüm dünyada özellikle çocukluk ça obezitesindeki1 artn sadece genetik yapdaki deiikliklerle açklanamayacak derecede fazla  olmas nedeniyle, obezitenin oluumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduu kabul edilmektedir.

Obezitenin olumasnda balca risk faktörleri aada sralanmtr: Ar ve yanl beslenme alkanlklar, Yetersiz fiziksel aktivite, Ya, Cinsiyet, Eitim düzeyi, Sosyo – kültürel etmenler, Gelir durumu, Hormonal ve metabolik etmenler, Genetik etmenler, Psikolojik problemler, Sk aralklarla çok düük enerjili diyetler uygulama, Sigara- alkol kullanma durumu, Kullanlan baz ilaçlar (antideprasanlar vb.), Doum says ve doumlar aras süre 2 Obezitenin gelimesinde dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de yaamn ilk yllarndaki beslenme eklidir. Yaplan çalmalarda, obezite görülme sklnn anne sütü ile beslenen çocuklarda, anne sütü ile beslenmeyen çocuklara göre daha düük oranlarda olduu, anne sütü verme süresinin, tamamlayc besinlerin türü, miktar ve balama zamanlarnn obezite oluumunu etkiledii bildirilmektedir .DSÖ ve UNICEF (Birlemi Milletler Çocuklara Yardm Fonu) tarafndan yaymlanan çeitli dökümanlarda 6 ay tek bana anne sütü verilmesinin, 6.aydan sonra emzirmenin sürdürülmesi ile birlikte güvenilir ve uygun kalite ve miktarda tamamlayc besinlere balanlmasnn ve en az 2 yl emzirmenin devam ettirilmesinin ksa ve uzun dönemde obezite ve kronik hastalk riskini azaltabilecei belirtilmitir.  

Obezite olumadan korunma büyük önem tamaktadr. Obeziteden korunma, çocukluk çanda balamaldr. Çocuk ve adolesan döneminde oluan obezite, yetikinlik dönemi obezitesi için zemin hazrlamaktadr. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularnda bilgilendirilmelidr. Obezite tedavisi, bireyin kararll ve etkin olarak katlmn gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezitenin etiyolojisinde pek çok faktörün etkili olmas, bu hastaln önlenmesi ve tedavisini son derece güç ve karmak hale getirmektedir. Bu nedenle obezite tedavisinde hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapistten oluan bir ekip gerekmektedir.

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut arl kayb hedeflenerek, obeziteye ilikin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alkanl kazandrmak ve yaam kalitesini yükseltmektir.  Vücut arlnn 6 aylk dönemde %10 azalmas, obezitenin yol açt salk sorunlarnn önlenmesinde önemli yarar salamaktadr.

 

 

 
 
 
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
  DER HABERLER
 
 
 
 
Bu haberi payla

 

 •  

 •  
      
   
   

   
   
   
   
  Copyright CZREM GAZETES VE MATBAACILIK
   
  Foto Galeri  |   Video Galeri  |   Yazarlar

  Knye  |   Yeni yelik  |   letiim

  Rss ile Takip Et!   Twitter'da Takip Et!   Facebook'ta Takip Et!
  Sitene Ekle   E-Posta ile Takip Et!      
  Sitemizde yaynlanan haberlerin telif haklar cizremgazetesi Gazetesi'ne aittir,kaynak gsterilse dahi cizremgazetesi Gazetesi'nin bilgisi dnda kullanlamaz...
  GNDEM  |   RESM LANLAR  |   DUYURULAR  |   ETM  |   EKONOM  |   SALIK  |   SPOR  |   YEREL  |   BLGE  |   KLTR VE SANAT  |