Reklam Abone Destek Knye Ana Sayfam Yap Favorilere Ekle letiim
 Abone Ol  |  ifre Hatrlat
 
 
     

Yzde 17,5lik Artla Temmuz Ay hracatnda Rekor

Temmuz aynda Gaziantep 664 milyon 978 bin dolarlk ihracat gerekletirirken Gneydou Anadolu Blgesinden ise Temmuz aynda 799 milyon 55 bin dolarlk ihracat yapldn aklayan GAB Koordinatr Bakan Ahmet Fikret Kileci, Temmuz aynda gerek Gaziantepten gerekse blgemizden yaplan ihracat bir nceki yln ayn dnemine oranla nemli bir art gsterdi. Tarm ve sanayi rnlerimizin dnya pazarlarnda en yksek deerlerle ilem grebilmesi iin yrttmz almalarmz devam ederken ihracatlarmzn ihtiya duyduu nitelikli i gcne ynelik eitim almalarmz srmektedir dedi.

5 Austos 2019  
 
yuzde-17,5lik-artisla-temmuz-ayi-ihracatinda-rekor-----
 Temmuz aynda Gaziantep 664 milyon 978 bin dolarlk ihracat gerçekletirirken Güneydou Anadolu Bölgesinden ise Temmuz aynda 799 milyon 55 bin dolarlk ihracat yapldn açklayan GAB Koordinatör Bakan Ahmet Fikret Kileci, “Temmuz aynda gerek Gaziantep’ten gerekse bölgemizden yaplan ihracat bir önceki yln ayn dönemine oranla önemli bir art gösterdi. Tarm ve sanayi ürünlerimizin dünya pazarlarnda en yüksek deerlerle ilem görebilmesi için yürüttüümüz çalmalarmz devam ederken ihracatçlarmzn ihtiyaç duyduu nitelikli i gücüne yönelik eitim çalmalarmz sürmektedir” dedi.  

  Güneydou Anadolu hracatç Birlikleri Koordinatör Bakan Ahmet Fikret Kileci, Ocak - Temmuz 2019 döneminde Güneydou Anadolu Bölgesinden bir önceki yln ayn dönemine oranla yüzde 5,9 artla 5 milyar 64 milyon 385 bin dolar, Gaziantep’ten ise yüzde 9,2 artla 4 milyar 271 milyon 952 bin dolarlk ihracat gerçekletirildiini açklad. GAB Koordinatör Bakan Ahmet Kileci, "Gaziantep ili 2019 yl Temmuz rakam, bugüne kadar kaydedilen en yüksek Temmuz ay deeri olarak gerçeklemitir. Bu rekorla birlikte, iller baznda ihracat art oranlarna baktmzda da Gaziantep yüzde 17,5 ile ortalamann bir hayli üzerinde bulunuyor. hracatçlarmzn dünya pazarlarndaki gücü her geçen gün artarken, sanayicilerimiz de yüksek katma deerli ürünlerle ihracatçlarmzn elini güçlendiriyor" dedi.

  Yüksek Katma Deerli Ürün Üretmenin Yolu Eitimden Geçer

  Bakan Kileci yüksek katma deerli ürünlerin üretilmesi gerektiini vurgulayarak “Türkiye’deki öz kaynaklarmz ile çeitli sektörlerde ürettiimiz ürünlerimizi ileyerek mamul hale getirmek ve yüksek katma deer kazandrarak dünyaya hak ettikleri rakamlarla pazarlayabilmek öncelikli hedefimiz. Elbette bunu baaracak olan Gaziantepli sanayici ve ihracatçlarmz. Sanayi tesislerimizde gerçekletirilen yeni yatrmlar, markalama, AR-GE, inovasyon ve tasarma yönelik youn çalmalar, dijital dönüüme yönelik çabalar yüksek katma deerli üretimin artacann habercisi. Sanayicilerimizle koordineli çalarak dünya pazarlarnn istedii ürünlerin gelitirilmesi ve böylelikle ihracat hacmimizin arttrlmas yönünde çalmalarmz sürdürüyoruz. Ürün gelitirmede sanayicimizin nitelikli i gücü ihtiyacna cevap verecek elemanlar yetitiren D Ticaret Uzman Eitim Program’n balattk. E-ticaret/e-ihracat alannda ise mesleki yeterlilii artrmak, bölgemiz sektörlerinin ihtiyac olan kalifiye gençler yetitirerek ihracat ailesine kazandrmak için sertifikal kurslarmz devam ediyor. Bu eitim serisine göre uan gündemimizde E-Ticaret Uzmanl Eitimimiz var.” ifadelerini kulland.

  Kentteki kurumlarla ibirlii içerisinde Gaziantep için yaplan çalmalardan söz eden Kileci, “Valiliimiz, Büyükehir Belediyemiz ile birlikte odalarmzn ibirlii ile üzerinde çallan Gaziantep Stratejik Yol Haritas toplantlarna katlyor; kent vizyonunun gelitirilmesi, ticaretinin artrlmas, sanayi dönüüm vizyonunun oluturulmas için ura veriyoruz. birlii ile yaplan bir dier çalma, 12-15 Eylül 2019 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Uluslararas Gaziantep Gastronomi Festivali. Geçen yl bu festivale gelen ziyaretçi says 250 bini geçmiti. Gastronomi dalnda UNESCO ehirler arasnda olan Gaziantep’in bu önemli etkinliine bu yl daha fazla ziyaretçi geleceini ve hizmet ihracatmz açsndan büyük getirileri olacan düünüyoruz. Güneydou Anadolu hracatç Birlikleri olarak geçen yl festivalde bir standmz vard, bu yl da daha kapsaml faaliyetlerle festivalde yer almay planlyoruz” dedi.

  Yabanc yatrmclar ve alm heyetlerinin önemine deinen Koordinatör Bakan Kileci, bölgesel ve küresel ekonominin güçlüklerinden de söz ederek, "Yabanc yatrmclarn ve alm heyetlerinin bölgemize gelmeleri büyük önem tayor. Birliklerimizin organize ettii özel nitelikli alm heyetleri kanalyla; ihracat pazarlarn bir anlamda ihracatçmz ile dorudan buluturuyor ve yeni pazarlar bulunmasnn yolunu açyoruz. Gaziantep’e gelen alm heyetleri sadece ürünlerimizi yakndan görmekle kalmyor, ayn zamanda sanayi tesislerimizi ve tesislerin üretim kapasitelerini de yakndan inceleyerek bu alandaki yetkinliimizi görüyorlar. Fakat tüm bunlar yaparken içinde bulunduumuz artlara deinmek gerek. Bir kere içerisinde bulunduumuz bölge itibari ile birçok ekonomik ve siyasi krizle kar karyayz. Suriye ve Irak’la son dönemde artan gerilim, ihracat paymzn ciddi bir bölümünün Ortadou ülkelerine olmas sebebiyle ticaretimizi büyük oranda etkiliyor. Her eyden önce yan bamzda süregelen bir sava var, kendisi sonlansa bile etkilerini daha uzun yllar hissedeceimiz bir sava. Savatan kaynakl göç probleminden artk söz etmeme bile gerek yok sanyorum. Bölgesel güçlüklerin yannda, dünyada gözlemlenen ticari gerilim giderek karmak bir hal almaya balad. Birtakm ülkeler zaman zaman birbirlerine ambargo ya da çok yüksek vergiler uygulamakta. Dolaysyla siz bir ürünü ihraç ederken, birçok parametreyi hesaba katmak ve ürününüzü öyle satmak durumundasnz.” eklinde konutu.

  Söz ettii bu zor ekonomik artlar altnda ekonomimizi salamlatracak tavsiyelerde bulunan Kileci; “Tüm bunlar göz önünde bulundurarak, ekonomimizin dsal etkilere kar krlganln en aza indirmeli ve pazar çeitlendirmesi yapmalyz. Bir ülke ile problem yaadmzda çok rahat ekilde baka bir pazara geçme kabiliyetiniz olmal. Ürünlerinizin katma deeri yüksek olduunda bu kabiliyet de yükselecektir zira katma deerli ürünleriniz her pazarda rabet görecektir. Bu pazar çeitlendirmesi için alm heyetlerini çok faydal buluyoruz. Örnein geçtiimiz günlerde Birliimizde özel nitelikli bir Çin alm heyeti arladk. Kuru meyve ihracatçlar, Çinli Cofco Sundry firmas ile görütü.  Burada Çin’e ilenmi ve katma deeri yüksek ürünler ihraç edebilirsek bu bölge olarak yaptmz bir pazar çeitlendirmesidir" dedi.

  Gaziantep ve Güneydou Anadolu’da hracat Art Devam Ediyor

  Güneydou Anadolu hracatç Birlikleri tarafndan Temmuz 2019’da kayt altna alnan ihracatn 2018 ylnn ayn ayna oranla yüzde 14,7 artla 799 milyon 55 bin dolar olarak gerçekletiini ifade eden GAB Koordinatör Bakan Ahmet Fikret Kileci Gaziantep’in Temmuz 2019 ihracatnn ise önceki yln ayn ayna göre yüzde 17,5 artla 664 milyon 978 bin dolar olduunu açklad. Temmuz 2018 - Temmuz 2019 dönemini kapsayan 12 aylk dönemde ise bir önceki yln ayn dönemine kyasla, Güneydou’dan yüzde 5,2 artla 8 milyar 750 milyon 956 bin dolar; Gaziantep’ten ise yüzde 7,2 artla 7 milyar 294 milyon 469 bin dolar ihracat kaydedildiini belirten Bakan Kileci Gaziantep’te ihracatn ithalat karlama orannn ise yüzde 151 olduunu belirtti.

  En Fazla hracat Ortadou Ülkelerine

  GAB ihracat ülke gruplarna göre incelendiinde, Orta Dou Ülkeleri’nin yüzde 45,9 pay ile ilk srada yer ald, AB Ülkeleri’nin yüzde 20 ile ikinci ve Afrika Ülkeleri’nin ise yüzde 13,5 ile üçüncü srada yer ald açklanrken Güneydou Anadolu Bölgesinden Ocak-Temmuz 2019 döneminde 185 ülkeye ihracat gerçekletirildii ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, ngiltere, talya, ran, Almanya, Libya ve srail’in en fazla ihracat gerçekletirilen ülkeler arasnda olduu belirtildi. hracat yaplan ürünler incelendiinde ise hal, iplikler, kumalar, pastaclk ürünleri, plastikler ve mamulleri, deirmencilik ürünleri, bitkisel yalar, aaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile d giyimin en çok ihracat yaplan mal gruplar olduu ifade edildi.

  Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il

  2019 yl Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yln ayn dönemine kyasla %9,2 art ile 4 milyar 271 milyon 952 bin dolarlk ihracat yapan, Güneydou Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep’in Türkiye’nin en çok ihracat yapan altnc ili konumundaki yerini koruduu ifade edildi. Gaziantep’in ihracatnda ön sralarda tekstil ve ham maddeleri, hal, hububat-bakliyat, yal tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile aaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldii belirtildi.

  Ayn dönemde GAB’e bal illerden yaplan ihracata bakld zaman ise; Kahramanmara’tan 565,5 milyon dolar; Mardin’den 421 milyon dolar; Malatya’dan 203,3 milyon dolar, Diyarbakr’dan 89 milyon dolar; anlurfa’dan 74 milyon dolar; Adyaman’dan 37 milyon dolar, Kilis’den 33,3 milyon dolar ihracat gerçekletirildii açkland
 
 
 
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
  DER HABERLER
 
 
 
 
Bu haberi payla

 

 •  

 •  
      
   
   

   
   
   
   
  Copyright CZREM GAZETES VE MATBAACILIK
   
  Foto Galeri  |   Video Galeri  |   Yazarlar

  Knye  |   Yeni yelik  |   letiim

  Rss ile Takip Et!   Twitter'da Takip Et!   Facebook'ta Takip Et!
  Sitene Ekle   E-Posta ile Takip Et!      
  Sitemizde yaynlanan haberlerin telif haklar cizremgazetesi Gazetesi'ne aittir,kaynak gsterilse dahi cizremgazetesi Gazetesi'nin bilgisi dnda kullanlamaz...
  GNDEM  |   RESM LANLAR  |   DUYURULAR  |   ETM  |   EKONOM  |   SALIK  |   SPOR  |   YEREL  |   BLGE  |   KLTR VE SANAT  |