Reklam Abone Destek Knye Ana Sayfam Yap Favorilere Ekle letiim
 Abone Ol  |  ifre Hatrlat
 
 
     

ocuklarda davran bozukluunun nedeni: benimle ilgilen

ocuunuz srekli kafasn yere ya da duvara vuruyor, kendisine ve evresine kar saldrgan, ok inat, yalan sylyor, parman emiyor, san ekiyor, trnan sryor, altna karyorsa mutlaka bir uzmana bavurun, nk uyum ve davran bozukluu olabilir.

4 Eyll 2019  
 
cocuklarda-davranis-bozuklugunun-nedeni:-benimle-ilgilen---
 Çocuunuz sürekli kafasn yere ya da duvara vuruyor, kendisine ve çevresine kar saldrgan, çok inat, yalan söylüyor, parman emiyor, saçn çekiyor, trnan sryor, altna kaçryorsa mutlaka bir uzmana bavurun, çünkü uyum ve davran bozukluu olabilir.  

  VM Medical Park Mersin Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Asena Kanat, çocuklarda uyum ve davran bozukluklarnn, ebeveyninin dikkatini çekme ve ilgi görme isteinden kaynaklandn belirterek, davran bozukluu olan çocuklarna iddet uygulamamalar ve bir uzmana bavurmalar konusunda aileleri uyard.

  “Kafasn duvara vuruyor, saldrgan davranyor, inatçysa davran bozukluu olabilir”

  Uzman Psikolog Kanat, çocuklarda uyum ve davran bozuklarnn nedenleri ve tedavi yöntemlerini HA muhabirine anlatt. Kanat, çocuklarda davran bozukluklarnn, altna kaçrma, kafay duvarlara vurma, saç çekme, kendisine ve çevresindekilere kar saldrgan davranlar, parmak emme, trnak srma, dklamada sorun, itahszlk, depresyon, içe çekilme, tüm aileye kar çok büyük inatçlk, yalan söyleme, çalma eklinde kendini gösterebildiini söyledi.

  Çocuklardaki bir davran bozukluk olarak adlandrabilmek için yaa uygunluk, younluk, süreklilik, cinsel rol beklentileri olmak üzere 4 ölçüt bulunduuna iaret eden Kanat, “Önce yaa uygunluuna bakyoruz. Mesela 2 yandaki bir çocuk özerk bir birey olduunu, annenin bir parças olmadn fark etmeye balyor ve altn deitirtmek, öpülmek istemiyor. Biz buna bir davran bozukluu diyemeyiz. Veya 3-5 yalarndaki çocuklarn hayal dünyas çok geni oluyor. Bu yalarda çocuklar, sürekli hayal dünyasyla alakal olaylar anlatrlar. Buna da yalan diyemeyiz, çünkü daha soyut-somut kavramn tam olarak ayrt edemez çocuk. Ama 11-12 yalarndaki bir çocuk yalana bavuruyorsa bu bizim için bir davran bozukluu olur. Eer bir kz çocuunda çok saldrgan davranlar varsa bu da bizim için bir davran bozukluudur. Younlua bakacak aileler, çok uzun süre gidiyor mu, artk günlük hayata zarar vermeye balad m? Eer younluu ve süreklilii uzadysa bu da bizim için bir davran bozukluu demektir” dedi.

  “Çocuk, ‘benimle ilgilen’ diye baryor; dikkat çekmek, ilgi görmek istiyor”

  Çocuklarda davran bozukluu olumasnn nedenlerini, dikkat çekmek, ilgi görmek ve az sevgi olarak sralayan Uzman Psikolog Kanat, aileleri, çocuklarna yaklamlar konusunda uyard. Kanat, “Davran bozukluu olan çocuk; birincisi, ebeveynin dikkatini çekmek istiyor, ‘benimle ilgilen’ diye baryor. Ebeveyni ona bakmyorsa gidiyor kafasn yere vurmaya balyor, çünkü dikkat çekmek, ilgi görmek istiyor. Bununla beraber ebeveynden intikam alma istei oluyor çocuklarda. ‘Neden benimle ilgilenmiyor? Neden babamla daha çok ilgilendi?’ veya baka bir karde varsa ‘Neden onunla daha çok konutu?’ diye düünerek hemen bunlara bavururlar veya az sevgi görüyordur. Bu durumlar davran bozukluuna neden olur çocuklarda” diye konutu.

  Bu noktada ailelerin, çocua kar saygl olmalar ve sevdiini göstermeleri gerektiini kaydeden Kanat, ancak bunun çocuk davran bozukluunu gösterirken yaplmamas uyarsnda da bulundu. Kanat, “Mesela, alama krizi geçirdi, barmaya balad, orada brakp, ‘sakinletiinde gel yanma konuuruz’ deyip oradan ayrlacaksnz. Çocuk bu davranlar göstermediinde ona ilgi gösterip ödüllendirmek gerekir. Eer parman emerek veya bir eyleri krarak, yalan söyleyerek, küfür ederek, altn slatarak zaten istediine ulayorsa yani dikkat çekiyorsa; çocuk bunlar pekitirerek yapmaya devam edecektir mutlaka” ifadelerini kulland.

  “2 yanda balyor 16 yana kadar devam ediyor”

  Davran bozukluklarnn, çocuklarn özerk olmaya baladklar 2 yanda baladn ve 15-16 yana kadar devam ettiini vurgulayan Kanat, unlar söyledi:

  “Bir davran bozukluu mu deil mi; ya uygunluuna, younluuna, süresine bakacaz. Ailelerin ona göre bir uzmandan destek almalar gerekecek. Mesela çocuk günde 5-6 kez kafasn yere vuruyorsa ve bunu ebeveyne bakarak yapyorsa, anlamsz ritim tutuyorsa, yani sürekli kendini sallyorsa, yalana çok sk bavuruyorsa, iftira atyorsa; bunlar çocukta süreklilik gösteriyor mu, hep bir tekrar var m, aileler buna dikkat etmeli. Zaten aileler çocuklardaki bu anormallikleri anlyor. Genelde görmezden gelinmesi, bu hareket olmadnda çocua ilgi gösterilmesi gerekir. Çocukla duygularnn konuulmas gerekir. ‘Neden kzyorsun, neden üzüyorsun kendini?’ veya öfkelendiinde ‘Bana öfkeni resimle anlatabilirsin’ deyip resim çizmesi istenebilir, bununla ilgili oyunlar oynanabilir. Bu ekilde çocuu daha da rahatlatabilir, davran bozukluu önlenebilir.”

  Kanat, çocuk içe çekilmeye baladysa, sadece kendisiyle ilgileniyorsa, sosyal ilikiler kuramyorsa, yetersizlik hissediyorsa, hrçnlk çok üst seviyelere geldiyse, uykusuzluk, kusmalar baladysa, itahszlk varsa veya uykuda di gcrdatmalar varsa ve bunu artk bir ekilde aile tolere edememeye baladnda, günlük hayatn çok fazla etkilemeye baladnda mutlaka bir uzmandan destek almalar gerektiini söyledi.

  “Davran bozukluklarn saptamada testler çok ie yaryor”

  Çocuklarda davran bozukluu tansnn psikiyatristler tarafndan konulduunu belirten Kanat, “Ama tan koyarken bize yardmc olan ölçekler, testler vardr. Bunlardan biri Wechsler Çocuklar çin Zeka Ölçei (WISC-4). Bu, 6-16 ya arasndaki çocuklara uygulanan bir ölçektir. Tüm Türkiye ve dünyada en kapsaml, en güvenilir ve bilimsel olarak kantlanm bir ölçme aracdr. Burada sadece çocuun zekasn ölçmüyoruz, çocuun kendi zayf yönlerini ve desteklenmesi gereken güçlü yönlerini buluyoruz. Kendi ya grubu ve özelliklerindeki çocuklara kyasla olan yerini de buluyoruz. Ebeveynlere de bu test sonucunda öneriler veriyoruz. Ayrca masal terapisi, oyun terapisi yapyoruz” eklinde konutu.

  “Çocua iddet uygulamayn, kesinlikle fiziksel ceza vermeyin”

  VM Medical Park Mersin Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Asena Kanat, anne babalara önerilerde de bulundu. Kanat, “Birincisi çocua iddet uygulanmamal, ceza verilmemeli; fiziksel bir ceza kesinlikle olmamal. kincisi, çocukla konumalar gerekir. Çocuklar konumaya yatkndr, belki oyun oynar, dinlemiyor gibi görünür ama kesinlikle anneyi, babay dinler. Çocua ‘u an neden üzüldün, seni kzdran ey ne oldu?’ gibi sorular sorarak, çocuun içindeki duygusunu anlamaya çalacaz. Aileler çocuun yana uygun sorumluluklar vermeli. Mesela yatan toplayabilir, çamarlarn kirliye atabilir. Çocua ‘Bugün yemeini hangi tabakta yemek istersin veya bugün hangi pantolonunu giymek istersin?’ gibi seçim hakk sunulmal. Çocuk kendi benliini kazanmal, cesaretlendirilmeli. Ayrca çocuklar mutlaka takdir edilmeli. Mutlaka 15-20 dakika da olsa ailece sohbet etmelerini veya bir oyun oynamalarn istiyoruz. Çocuklarn geliimi için bunlar çok önemli. Anne, baba ve öretmen de çocua rol model olmal. Çocuk, en yaknndaki kiiyi rol model olarak alr. Eer anne kayglysa çocuk da kaygl olur, baba saldrgansa çocuk da saldrgan olur, öretmen sabrszsa çocuk da sabrsz olur. O yüzden bu özellikle çok fazla dikkat etmek gerekiyor” dedi.
 
 
 
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
  DER HABERLER
 
 
 
 
Bu haberi payla

 

 •  

 •  
      
   
   

   
   
   
   
  Copyright CZREM GAZETES VE MATBAACILIK
   
  Foto Galeri  |   Video Galeri  |   Yazarlar

  Knye  |   Yeni yelik  |   letiim

  Rss ile Takip Et!   Twitter'da Takip Et!   Facebook'ta Takip Et!
  Sitene Ekle   E-Posta ile Takip Et!      
  Sitemizde yaynlanan haberlerin telif haklar cizremgazetesi Gazetesi'ne aittir,kaynak gsterilse dahi cizremgazetesi Gazetesi'nin bilgisi dnda kullanlamaz...
  GNDEM  |   RESM LANLAR  |   DUYURULAR  |   ETM  |   EKONOM  |   SALIK  |   SPOR  |   YEREL  |   BLGE  |   KLTR VE SANAT  |