Reklam Abone Destek Knye Ana Sayfam Yap Favorilere Ekle letiim
 Abone Ol  |  ifre Hatrlat
 
 
     

TK rnakta Dourganlk Hz 3,37 Olarak Akland

Trkiye statistik Kurumu (TK), 2020 Dnya Nfus Gn dolaysyla 2019 ylna ilikin baz istatistikleri aklad. TK Siirt Blge Mdr Ercment Toka tarafndan verilen bilgiye gre; Bir kadnn dourgan olduu dnemi kapsayan 15-49 ya grubunda dourabilecei ortalama ocuk saysn ifade eden toplam dourganlk hz rnakta 3,37 olarak aklad.

8 Temmuz 2020  
 
tuik-sirnakta-dogurganlik-hizi-3,37-olarak-acikli
 

Türkiye statistik Kurumu (TÜK), 2020 Dünya Nüfus Günü dolaysyla 2019 ylna ilikin baz istatistikleri açklad. TÜK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafndan verilen bilgiye göre; Bir kadnn dourgan olduu dönemi kapsayan 15-49 ya grubunda dourabilecei ortalama çocuk saysn ifade eden toplam dourganlk hz rnak’ta 3,37 olarak açklad.

Toka, “Yaa özel dourganlk hz, belli bir ya grubunda bin kadn bana düen ortalama canl doan çocuk saysn ifade etmektedir. rnak’ta yaa özel dourganlk hz15-19 ya grubunda binde 25, 20-24 ya grubunda binde 140, 25-29 ya grubunda binde183, 30-34 ya grubunda binde 171, 35-39 ya grubunda binde 113, 40-44 ya grubunda binde 36, 45-49 ya grubunda binde 6’dr. rnak’ta doum yapan annelerin ortalama ya 28,6, ilk doumunu yapan annelerin ortalama ya 24,9 dur. rnak’ta 2019 ylnda 3 bin 265 evlilik yapld. Kaytlara göre 16-17 yanda evlenen kz çocuk says 184’tür. Kz çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oran yüzde 5,6’dr” dedi.

Türkiye Geneli, Toplam dourganlk hz 1,88 çocuk oldu. Toplam dourganlk hz, 2001 ylnda 2,38 çocuk iken 2019 ylnda 1,88 çocuk olarak gerçekleti. Dier bir ifadeyle, bir kadnn dourgan olduu dönem boyunca dourabilecei ortalama çocuk says 2019 ylnda 1,88 oldu. Bu durum dourganln, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altnda kaldn gösterdi.

Toplam dourganlk hznn en yüksek olduu il 3,89 çocuk ile anlurfa oldu. Toplam dourganlk hznn en yüksek olduu il 2019 ylnda 3,89 çocuk ile anlurfa oldu. Bu ili 3,37 çocuk ile rnak, 3,16 çocuk ile Ar ve 3,15 çocuk ile Mu izledi. Toplam dourganlk hznn en düük olduu il ise 1,33 çocuk ile Gümühane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne takip etti.

Toplam dourganlk hznn Avrupa Birlii (AB) üye ülkeleri ortalamas 1,56 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam dourganlk hznn AB üyesi 28 ülkenin toplam dourganlk hzlarndan daha yüksek olduu görüldü. AB üyesi 28 ülkenin toplam dourganlk hzlar incelendiinde, 2018 ylnda en yüksek toplam dourganlk hzna sahip olan ülkenin 1,88 çocuk ile Fransa olduu, en düük toplam dourganlk hzna sahip olan

Yaa özel dourganlk hznn en yüksek olduu ya grubu 25-29 oldu. Yaa özel dourganlk hz, belli bir ya grubunda bin kadn bana düen ortalama canl doan çocuk saysn ifade etmektedir. Ya grubuna göre dourganlk hz incelendiinde, 2001 ylnda en yüksek yaa özel dourganlk hz binde 144 ile 20-24 ya grubunda iken 2019 ylnda binde 122 ile 25-29 ya grubunda görüldü. Bu durum, dourganln kadnn daha ileri yalarnda gerçekletiini gösterdi.

Adölesan dourganlk hz dütü. Adölesan dourganlk hz, 15-19 ya grubunda bin kadn bana düen ortalama canl doan çocuk saysn ifade etmektedir. Ya çok genç olan annelerden doan bebeklerin daha yüksek derecede hastalk ve ölüm riskiyle kar karya kalmalarndan dolay adölesan dourganlk konusu anne ve bebek salnn korunmas bakmndan oldukça önem tamaktadr. Adölesan dourganlk hz, 2001 ylnda binde 49 iken 2019 ylnda binde 17'ye dütü. Dier bir ifadeyle, 2019 ylnda 15-19 ya grubundaki her bin kadn bana 17 doum dütü.

Adölesan dourganlk hznn AB üye ülkeleri ortalamas binde 9 oldu, AB üyesi 28 ülkenin adölesan dourganlk hzlar incelendiinde, 2018 ylnda en yüksek adölesan dourganlk hznn olduu ülke binde 39 ile Bulgaristan, en düük adölesan dourganlk hznn olduu ülke ise binde 2 ile Danimarka oldu. Adölesan dourganlk hz 2018 ylnda binde 19 olan Türkiye, AB üyesi 11 ülke ile beraber AB ortalamasnn üzerinde yer ald.

Doum yapan annelerin ortalama ya 28,9 oldu, Doumlarn 2001 ylnda gerçekletiren annelerin ortalama ya 26,7 iken 2019 ylnda 28,9 oldu. Dier yandan ilk doumunu 2019 ylnda gerçekletiren annelerin ortalama ya ise 26,4 oldu.

Anne ölüm oran yüz binde 13,6'ya geriledi, Anne ölüm oran, bir yl içerisinde gerçekleen yüz bin canl doum bana anne ölümlerinin says olarak tanmlanmaktadr. Anne ölümü, gebeliin balangcndan doum sonras 42. günü kapsayacak ekilde; kaza ve tesadüfi sebeplerden kaynaklanmayan, gebelik veya gebeliin yönetiminden kaynakl olarak veya gebeliin arlatrd herhangi bir sebeple kadnn ölmesidir.

Dünyada anne ölüm oran en yüksek olan ülke Güney Sudan oldu, Anne ölüm oran dünya ortalamasnn 2017 ylnda yüz binde 211 olduu görüldü. Anne ölüm oran ülkelere göre incelendiinde, yüz binde bin 150 ile Güney Sudan ilk srada yer ald. Güney Sudan' yüz binde bin 140 ile Çad ve yüz binde bin 120 ile Sierra Leone izledi. Anne ölüm orannn en düük olduu dört ülke ise yüz binde 2 ile Belarus, talya, Norveç ve Polonya oldu. Türkiye'de ise anne ölüm orannn 2017 ylnda yüz binde yaklak 15 olduu görüldü.

 Bebek ölüm hz binde 9,1 oldu, Bebek ölüm says, 2018 ylnda 11 bin 598 iken 2019 ylnda 10 bin 770 oldu. Bin canl doum bana düen bebek ölüm saysn ifade eden bebek ölüm hz, 2018 ylnda binde 9,3 iken 2019 ylnda binde 9,1 oldu. Dier bir ifade ile 2019 ylnda bin canl doum bana 9,1 bebek ölümü gerçekleti. Doumdan sonraki be yl içinde ölme olasln ifade eden be ya alt ölüm hz, 2018 ylnda binde 11,3 iken 2019 ylnda binde 11,2 oldu.

 Resmi kz çocuk evlilikleri azald,  Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 ya grubunda olan kz çocuklarnn resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oran 2009 ylnda %8,1 iken bu oran 2019 ylnda %3,1'e dütü.

Kadnlarda ortalama ilk evlenme ya yükseldi, lk evlilik yann doumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yalarda evlenen kadnlarn ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunmakta, bu da genellikle yaam boyunca daha fazla sayda douma yol açabilmektedir. Kadnlarda 2015 ylnda 24,4 olan ortalama ilk evlenme ya 2019 ylnda 25'e yükseldi.

 Ya grubu 20-24 olan evli kadnlarn %5,1'i 18 yandan önce evlendi, Birlemi Milletler statistik Komisyonu tarafndan 2013 ylnda kabul edilen "Birlemi Milletler Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri 52 Minimum Gösterge Setinde yer alan göstergelerden biri olan "20-24 ya grubunda olup 18 yandan önce evlenen kadnlarn oran" Türkiye'de 2010 ylnda %8,2 iken 2019 ylnda bu oran %5,1 oldu.

 Yönetici pozisyonundaki kadn oran %17,5 oldu, Hanehalk igücü aratrmas sonuçlarna göre, irketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadn oran 2012 ylnda %14,4 iken 2019 ylnda bu oran %17,5'e yükseldi.

 

 
 
 
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
  DER HABERLER
 
 
 
 
Bu haberi payla

 

 •  

 •  
      
   
   

   
   
   
   
  Copyright CZREM GAZETES VE MATBAACILIK
   
  Foto Galeri  |   Video Galeri  |   Yazarlar

  Knye  |   Yeni yelik  |   letiim

  Rss ile Takip Et!   Twitter'da Takip Et!   Facebook'ta Takip Et!
  Sitene Ekle   E-Posta ile Takip Et!      
  Sitemizde yaynlanan haberlerin telif haklar cizremgazetesi Gazetesi'ne aittir,kaynak gsterilse dahi cizremgazetesi Gazetesi'nin bilgisi dnda kullanlamaz...
  GNDEM  |   RESM LANLAR  |   DUYURULAR  |   ETM  |   EKONOM  |   SALIK  |   SPOR  |   YEREL  |   BLGE  |   KLTR VE SANAT  |