Reklam Abone Destek Knye Ana Sayfam Yap Favorilere Ekle letiim
 Abone Ol  |  ifre Hatrlat
 
 
     

TK, En Yksek Gelir Grubunun Toplam Gelirden Ald Pay %46,3 Oldu

Trkiye statistik Kurumu (TK) Siirt Blge Mdrl, Gelir ve Yaam Koullar Aratrmasnn sonularn paylat. Bu kapsamda TK Siirt Blge Mdr Ercment TOKA tarafndan yaplan aklamada; Gelir ve Yaam Koullar Aratrmas 2019 yl sonularna ilikin gelir bilgileri, bir nceki takvim yl olan 2018 yln referans almaktadr. Gelir hesaplamalarnda, hanehalk gelirleri hane halk bykl ve kompozisyonu dikkate alnarak edeer hane halk kullanlabilir fert gelirine dntrlmektedir.

14 Eyll 2020  
 
tuik,-en-yuksek-gelir-grubunun-toplam-gelirden-aldigi-pay- yzde 46,3-oldu
 Türkiye statistik Kurumu (TÜK) Siirt Bölge Müdürlüü, Gelir ve Yaam Koullar Aratrmasnn sonuçlarn paylat. Bu kapsamda TÜK Siirt Bölge Müdürü Ercüment TOKA tarafndan yaplan açklamada; Gelir ve Yaam Koullar Aratrmas 2019 yl sonuçlarna ilikin gelir bilgileri, bir önceki takvim yl olan 2018 yln referans almaktadr. Gelir hesaplamalarnda, hanehalk gelirleri hane halk büyüklüü ve kompozisyonu dikkate alnarak edeer hane halk kullanlabilir fert gelirine dönütürülmektedir.

En son yaplan aratrma sonuçlarna göre; en yüksek edeer hane halk kullanlabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden ald pay bir önceki yla göre 1,3 puan azalarak %46,3'e düerken, en düük gelire sahip yüzde 20'lik grubun ald pay 0,1 puan artarak %6,2'ye yükseldi.

Gini katsays 0,395 olarak tahmin edildi

Gelir dalm eitsizlii ölçütlerinden olan Gini katsays, sfra yaklatkça gelir dalmnda eitlii, bire yaklatkça gelir dalmnda bozulmay ifade etmektedir. En son yaplan aratrma sonuçlarna göre Gini katsays bir önceki yla göre 0,013 puan azal ile 0,395 olarak tahmin edildi. Toplumun gelirden en fazla pay alan %20'sinin elde ettii gelirin en az pay alan %20'sinin elde ettii gelire oran eklinde hesaplanan P80/P20 oran 7,8'den 7,4'e, gelirden en fazla pay alan %10'unun elde ettii gelirin en az pay alan %10'unun elde ettii gelire oran eklinde hesaplanan P90/P10 oran ise 13,7'den 13,0'a dütü.

Yllk ortalama hanehalk kullanlabilir geliri 59 bin 873 TL oldu

Türkiye'de yllk ortalama hanehalk kullanlabilir geliri %16,5 artarak 2019 yl anket sonuçlarna göre 59 bin 873 TL oldu.

Yllk ortalama edeer hanehalk kullanlabilir fert geliri 28 bin 522 TL oldu

Türkiye'de yllk ortalama edeer hanehalk kullanlabilir fert geliri bir önceki yla göre %17,9 artarak 24 bin 199 TL'den 28 bin 522 TL'ye yükseldi.

Yllk ortalama edeer hane halk kullanlabilir fert geliri en yüksek tek kiilik hanelerin oldu

Yllk ortalama edeer hanehalk kullanlabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir geçen yla göre 4 bin 616 TL artarak 37 bin 262 TL ile tek kiilik hanehalklarnn oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kiiden oluan hanehalklarnn yllk ortalama edeer hanehalk kullanlabilir fert geliri 32 bin 941 TL iken tek çekirdek aileden oluan hanehalklarnda bu deer 29 bin 449 oldu. En düük yllk ortalama edeer hanehalk kullanlabilir fert gelirine sahip hanehalk tipi ise 22 bin 794 TL ile en az bir çekirdek aile ve dier kiilerden oluan hanehalklar oldu.

Toplam gelirden en yüksek pay %46,7 ile maa ve ücret geliri ald

Toplam gelir içerisinde en yüksek pay, %46,7 ile bir önceki yla göre 1,8 puan azalan maa ve ücret geliri ald. kinci sray %21,9 ile önceki yla göre 1,8 puanlk art gösteren sosyal transfer geliri alrken üçüncü sray %17,7 ile 2018 yl anket sonuçlarna göre 1,1 puan azalan müteebbis geliri ald.

Tarm gelirinin müteebbis geliri içindeki pay 2018 yl anket sonuçlarna göre 0,3 puan azalarak %22,6 olurken, emekli ve dul-yetim aylklarnn sosyal transferler içindeki pay 0,8 puan artarak %91,8 olarak gerçekleti.

En yüksek yllk ortalama esas i geliri 51 bin 888 TL ile yükseköretim mezunlarnn oldu

Yllk ortalama esas i gelirleri srasyla yükseköretim mezunlarnda 51 bin 888 TL, lise ve dengi okul mezunlarnda 34 bin 115 TL, lise alt eitimlilerde 26 bin 833 TL, bir okul bitirmeyenlerde 18 bin 279 TL ve okur-yazar olmayan fertlerde 14 bin 129 TL olarak hesapland. Geçen yla göre yllk ortalama esas i gelirinde en yüksek art %17,3 ile okur-yazar olmayan en düük art ise %8,6 ile bir okul bitirmeyen fertlerde oldu.

Yllk ortalama esas i gelirinde en yüksek art %18,9 ile inaat sektöründe oldu

Esas i gelirleri sektörel ayrmda incelendiinde; en yüksek yllk ortalama gelirin 37 bin 169 TL ile hizmet sektöründe, en düük yllk ortalama gelirin ise 21 bin 807 TL ile tarm sektöründe olduu görüldü. Bir önceki yla göre; yllk ortalama esas i gelirinde en yüksek art %18,9 ile inaat sektöründe gözlenirken, bunu %14,8 ile tarm sektörü izledi. Dier taraftan hizmet sektöründe %12,5, sanayi sektöründe ise %12,0 art gözlendi.

En yüksek yllk ortalama esas i geliri 95 bin 495 TL ile iverenlerin oldu

Yllk ortalama esas i gelirleri srasyla iverenlerde 95 bin 495 TL, ücretli maallarda 34 bin 286 TL, kendi hesabna çalanlarda 27 bin 127 TL ve yevmiyelilerde 14 bin 769 TL olarak hesapland. Geçen yla göre en yüksek art %13,9 ile ücretli, maal çalanlarda en düük art ise %8,2 ile iverenlerde oldu.

Göreli yoksulluk oran %14,4 oldu

Toplumun genel düzeyine göre belli bir snrn altnda gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul saylmaktadr. Edeer hanehalk kullanlabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alnarak belirlenen yoksulluk snrna göre, yoksulluk oran 2019 ylnda 0,5 puan artarak %14,4 oldu. Medyan gelirin %60' dikkate alnarak belirlenen yoksulluk snrna göre yoksulluk oran ise son ylda 0,1 puan artarak %21,3 olarak gerçekleti.

Edeer hanehalk kullanlabilir fert medyan gelirinin %40' dikkate alnarak belirlenen yoksulluk snrna göre, yoksulluk oran bir önceki yla göre 0,4 puanlk art ile %8,3 olarak gerçekleti. Medyan gelirin %70'i dikkate alnarak belirlenen yoksulluk snrna göre ise yoksulluk oran bir önceki yla göre deimeyerek %28,5 oldu.

Yoksulluk oran en düük haneler tek kiilik ve çekirdek aile bulunmayan haneler oldu

Hanehalk tipine göre edeer hanehalk kullanlabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alnarak hesaplanan yoksulluk oranlarna bakldnda; tek kiilik hanehalklarnda yoksulluk oran bir önceki yla göre 0,4 puan azalarak %9,2, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kiiden oluan hanehalklarnda bu oran 1,5 puan artarak yine %9,2 olmutur. En az bir çekirdek aile ve dier kiilerden oluan hanehalklarnn yoksulluk orannn 0,6 puan azalarak %18,2, tek çekirdek aileden oluan hanehalklarnn yoksulluk orannn ise 0,9 puan artarak %13,8 olduu görüldü.
 
 
 
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
  DER HABERLER
 
 
 
 
Bu haberi payla

 

 •  

 •  
      
   
   

   
   
   
   
  Copyright CZREM GAZETES VE MATBAACILIK
   
  Foto Galeri  |   Video Galeri  |   Yazarlar

  Knye  |   Yeni yelik  |   letiim

  Rss ile Takip Et!   Twitter'da Takip Et!   Facebook'ta Takip Et!
  Sitene Ekle   E-Posta ile Takip Et!      
  Sitemizde yaynlanan haberlerin telif haklar cizremgazetesi Gazetesi'ne aittir,kaynak gsterilse dahi cizremgazetesi Gazetesi'nin bilgisi dnda kullanlamaz...
  GNDEM  |   RESM LANLAR  |   DUYURULAR  |   ETM  |   EKONOM  |   SALIK  |   SPOR  |   YEREL  |   BLGE  |   KLTR VE SANAT  |